Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (χειμ. εξ.2022-2023)

Βασιλειάδης Ηλίας, email:aff01300@uowm.gr 
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά
, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Γιαννούλη Βαΐτσα email: aff00843@uowm.gr
Δαμασκηνίδης Γεώργιος, email: gdamaskinidis@uowm.gr
Εικοσπεντάκη Καλλιόπη, email: aff01306@uowm.gr
Ζυγούρης Στέλιος, email: aff01597@uowm.gr
Ισμυρλής Βασίλειος, email: aff00857@uowm.gr
Κάλφα Μαρία, email: email:  aff01637@uowm.gr
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
, email: aff01067@uowm.gr
Μαύρου Σταυρούλα email: aff01553@uowm.gr
Μέγαρη Καλλιόπη email: aff00853@uowm.gr
Σουκαλοπούλου Μαρία, email: aff01400@uowm.gr
Ταχματζίδης Δημήτριος, email: aff00851@uowm.gr
Τσαγκαρίδης Κωνστντίνος, email:aff01397@uowm.gr
Τσατάλη Μαριάννα, email:
Χατζηπαναγιωτίδης Ευάγγελος, email: aff01340@uowm.gr
Χριστοδούλου Παναγιώτα, email: pchristodoulou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr