Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,  παρέχει υπηρεσίες και ενημέρωση σχετικά με θέματα που συνδέονται κυρίως με τη δωρεάν σίτιση, στέγαση καθώς και θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης  καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα αναγγελίας βλαβών:  https://service.uowm.gr.

Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων: https://myfeo.uowm.gr/ .

© 2020 psy.uowm.gr