Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (χειμ. εξ.2020-2021)

Τριανταφυλλιά Γεωργιάδου, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Μαρία Σοφολόγη, email: aff00225@uowm.gr
Αικατερίνη Φλωρά, email: kflora@uowm.gr
Βαΐτσα Γιαννούλη email: aff00843@uowm.gr
Ελένη Κωνσταντινοπούλου, email: aff00541@uowm.gr
Καλλιόπη Μέγαρη email: aff00853@uowm.gr
Αναστασία Στεφανίδου , email: aff00848@uowm.gr
Δημήτριος Ταχματζίδης, email: aff00851@uowm.gr
Θάνος Τουλούπης, email: aff00834@uowm.gr
Βασίλειος Χασιώτης, email: aff00842@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr