Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΕΑΡΙΝΟΥ 2021-2022

Σχετικά αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΥ (54 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΑΥ (55 kB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4) (84 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ....   Περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 στο Ορθό – Μάθημα Αγγλικών

Σχετικά αρχεία ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407 ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (149 kB)

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σχετικά αρχεία ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407 (410 kB)

Διόρθωση σφαλμάτων που αφορά Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Διόρθωση σφαλμάτων για την Πρόσκληση 407-80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-407-80 2021-2022εαρ (2 MB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης407-80 (82 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΣΕ-ΑΛΛΟ-ΦΟΡΕΑ (55 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙ-ΠΟΙΝΗ (54 kB)Διόρθωση σφαλμάτων για την Πρόσκληση 407-80 (35 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 (825 kB)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά αρχεία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2 MB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ (81 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ 2 (55 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 2...   Περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-1 (652 kB)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Σχετικά αρχεία Συμπληρωματική πρόσκληση Ακαδ. Υποτρόφων (2 MB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑν (55 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗν (54 kB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4) (81...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση για ακαδ. εμπειρία κατόχων διδακτορικού 2 (3 MB)

© 2020 psy.uowm.gr