Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων για φοιτητές Β΄- Δ΄- ΣΤ΄ εξαμήνου

Η έναρξη των δηλώσεων αφορά τους φοιτητές Β΄- Δ΄- ΣΤ΄ εξαμήνου.

Για τους φοιτητές του Η΄εξαμήνου καθώς και τους επί πτυχίω φοιτητές θα βγει νέα ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων.

© 2020 psy.uowm.gr