Δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές Η΄ εξαμήνου και τους επί πτυχίω φοιτητές και παράταση για τους φοιτητές 1ου έτους

Η έναρξη των δηλώσεων αφορά τους επί πτυχίω φοιτητές καθώς και τους φοιτητές Η΄ εξαμήνου.

Για τους φοιτητές του 1ου έτους δίνεται παράταση δηλώσεων έως την Τρίτη 12/3/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων.

© 2020 psy.uowm.gr