Ακύρωση μαθήματος: “Θάνατος και η διαχείριση του πένθους”

Σας ενημερώνουμε πως το μάθημα: “Θάνατος και η διαχείριση του πένθους” της Τετάρτης 14/4/2021 ακυρώνεται για λόγους υγείας.

Η αναπλήρωσή του θα σας ανακοινωθεί από την διδάσκουσα.

 

© 2020 psy.uowm.gr