Αλλαγές στις αίθουσες εξέτασης μαθημάτων

Τετάρτη 13/9/2023 , 12:00-15:00, “Εργαστήρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας” και “Ειδικά Θέματα Σωφρονιστικής”, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ – αίθουσα Α1

Τετάρτη 13/9/2023 , 12:00-15:00 “Κλινική Ψυχολογία Ι και ΙΙ” -ΦΛΩΡΑ – αίθουσα Α3

Τετάρτη 13/9/2023 , 15:00-18:00 , ΑΙΘΟΥΣΑ Α3– “ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”
“ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ”,
“ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”,
“ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ”
“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ”

Παρασκευή 15/9/2023, 12:00-15:00, “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” – αίθουσα ΝΚ3

© 2020 psy.uowm.gr