Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση & Παρέμβαση”

Το μάθημα “ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση & Παρέμβαση” θα πραγματοποιείται  πλέον στην αίθουσα Α6.

© 2020 psy.uowm.gr