Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Ψυχολογία Διαπροσωπικών Σχέσεων” και “Κοινωνική Ψυχολογία Ι”

1. Το μάθημα “Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων” που χάθηκε λόγω αργίας θα αναπληρωθεί στις 9/12/2021 15.00-18.00 στην αίθουσα Α6.

2. Τα μαθήματα “Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων” στις 16/12/2021 και  “Κοινωνική Ψυχολογία Ι”στις 17/12/2021 θα ακυρωθούν λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωσή τους θα  πραγματοποιηθεί ως εξής:
“Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων”: αναπλήρωση στις 23/12/2021 και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα Α6
“Κοινωνική Ψυχολογία Ι”: ενημέρωση με νέα ανακοίνωση του διδάσκοντα.

 

 

© 2020 psy.uowm.gr