Ανακοίνωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης προς τους Αλλοδαπούς -Αλλογενείς – Ομογενείς – Πληγέντες από φυσικές καταστροφές (πρωτοετείς φοιτητές), για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτ. 2019-2020

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από Τρίτη 22 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr.

Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

Ανακοίνωση σίτισης πρωτοετών Αλλοδαπών – Αλλογενών – Ομογενών – Πληγέντων από φυσικές καταστροφές 2019-2020

© 2020 psy.uowm.gr