Ανακοίνωση προς φοιτητές/τριες 7ου εξαμήνου για συμμετοχή σε βιωματικό σεμινάριο με αντικείμενο την πρόληψη των εξαρτήσεων

Ανακοίνωση προς φοιτητές/τριες 7ου εξαμήνου.

Το Κέντρο Πρόληψης Φλώρινας θα διεξάγει βιωματικό σεμινάριο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 2 φοιτητές/τριες.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της πρόληψης των εξαρτήσεων και επιθυμούν να συμμετέχουν σε βιωματικό σεμινάριο που πραγματοποιεί το Κέντρο Πρόληψης Φλώρινας να στείλουν email στην κ. Φλωρά ως τις 23/9. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παραπάνω από 2 άτομα, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα ειδοποιηθούν τα δύο άτομα που θα επιλεγούν.

© 2020 psy.uowm.gr