Αναπλήρωση μαθημάτων “Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία” και “Τραύμα και Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση”

Τα μαθήματα “Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία” και “Τραύμα και Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση”, που αναβλήθηκαν την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, θα αναπληρωθούν ως εξής:
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, 9:00 – 12:00, Αίθουσα Α10
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, 12:00 – 15:00, Αίθουσα Α10
Ο διδάσκων

© 2020 psy.uowm.gr