Έκτακτη Ανακοίνωση σχετικά με πρόβλημα στην πλατφόρμα students.uowm.gr

Το πρόβλημα στην πλατφόρμα students.uowm.gr έχει επιλυθεί. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που έχουν κλειδώσει.

Για το πρόβλημα που παρατηρείτε κατά την σύνδεση ορισμένων φοιτητών/τριών στην πλατφόρμα students.uowm.gr θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=6

Αν το πρόβλημά τους δεν επιλυθεί, να στείλουν το Ιδρυματικό username (ΟΧΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ) και το ονοματεπώνυμό τους στο gsemer@uowm.gr.

© 2020 psy.uowm.gr