Έναρξη αξιολόγησης μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Από την Δευτέρα 22 Απριλίου και μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 , είναι
εφικτή η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές όλων των Τμημάτων
του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(για τα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών).
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος
Διασφάλισης ποιότητας , που είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της
ΜΟ.ΔΙ.Π

https://qau.uowm.gr
Καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, που είναι ανώνυμα, για τα μαθήματα που
παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην πολύ σημαντική αυτή διαδικασία!

© 2020 psy.uowm.gr