Εγγραφές – Δικαιολογητικά εγγραφής ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών ακ. έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών  μπορούν να εγγράφονται από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο διάστημα αυτό, οι επιτυχόντες θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο.

© 2020 psy.uowm.gr