Εγγραφές και δικαιολογητικά εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθεί η εγκύκλιος με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση εγγραφής.

© 2020 psy.uowm.gr