ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε πως για να παρακολουθήσετε τα εξ αποστάσεως μαθήματα, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε εγγραφεί στο eclass του κάθε μαθήματος.

Ο σύνδεσμος που θα μπαίνετε για να παρακολουθήσετε το μάθημα, θα αναρτάται στο eclass από τον κάθε διδάσκοντα.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ξεκινάει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞ

© 2020 psy.uowm.gr