Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-2020

Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, μπορούν να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο που βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών επί της οδού Μπακόλα και Σιαλβέρα στην πόλη της Κοζάνης, στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, αρκεί να συμπληρώσουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλουν στη Γραμματεία ( psy@uowm.gr ) μέχρι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020.

© 2020 psy.uowm.gr