ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-3713054, -055, -056, -057

ή μέσω e-mail στο scholarships@onassis.org

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις εδώ.

© 2020 psy.uowm.gr