2ο εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y007 Κλινική Ψυχολογία Ι
Y008 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση προβλημάτων
Y009 Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου
Y010 Νευροψυχολογία
Y011 Ψυχολογική Εκτίμηση
Y012 Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης

© 2020 psy.uowm.gr