Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων  για άδεια (π.χ. εργασίας ή στρατό), θα ενημερώνουν τον καθηγητή και θα τους αποστέλλεται από την Γραμματεία στο email τους.

© 2020 psy.uowm.gr