Σχετικά με το μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙI: Εφηβεία ως Ύστερη Ενήλικη Ζωή

Το μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία ως Ύστερη Ενήλικη Ζωή θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/2 στις 12:00 στην αίθουσα Α3.

Τα εργαστήρια για αυτή την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθούν.

© 2020 psy.uowm.gr