ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Καλούνται οι φοιτητές που αναμένεται να ορκιστούν, να προβούν σε έλεγχο των υποχρεώσεών τους για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών τους (απαιτούμενα μαθήματα, ects, ολοκλήρωση πτυχιακής εργασίας και παράδοσή της, υλοποίηση πρακτικής άσκησης κ.λπ.) και να αποστείλουν στο e-mail της  γραμματείας του τμήματος (psy@uowm.gr) από την Δευτέρα 10/06/2024 έως και την Δευτέρα 24/06/2024, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής ταυτότητας με παράδοση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τη μέρα της ορκωμοσίας.
  5. Όσοι επιθυμούν την έκδοση και παραλαβή παπύρου, θα πρέπει να καταθέσουν στην Εθνική Τράπεζα το χρηματικό ποσό των 20€ στον Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ: 80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ». Δικαιούχος λογαριασμού: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η έκδοση μεμβράνης (Πάπυρος) δεν είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: Επίσης θα πρέπει:

  • Να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή αποφοίτων, στο γραφείο διασύνδεσης, στη διεύθυνση: https://alumni.uowm.gr/. Η εγγραφή πραγματοποιείται με το προσωπικό email και όχι με το ακαδημαϊκό.
  • Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και δεν επιθυμούν να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Ιουλίου, θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν πως επιθυμούν να ορκιστούν σε επόμενη ορκωμοσία.
  • Οι φοιτητές που έχουν πτυχιακή εργασία να αποστείλουν Έντυπο παράδοσης πτυχιακής εργασίας μαζί με cd σύμφωνα με τις οδηγίες κατάθεσης πτυχιακής (https://psy.uowm.gr/ipenthimisi-odigies-katathesis-ptichiakon-ergasion/ )

Από τη γραμματεία

© 2020 psy.uowm.gr